Fijnfstofuitstoot uit de melkveehouderij

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De melkveehouderij in de provincie Noord-Holland is in 2021 verantwoordelijk voor ruim 13.000 kg fijnstofuitstoot

Deze indicator toont de uitstoot van fijnstof in de lucht, uitgedrukt in deeltjes PM10. PM is de afkorting voor particulate matter (fijnstof). Het getal staat voor de diameter van de fijnstofdeeltjes, in dit geval dus deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer. De fijnstofemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. De bronnen verschillen per sector. De fijnstofuitstoot wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht. Het gaat om alle stoffen uit de landbouw die in de Emissieregistratie voorkomen, waaronder broeikasgassen en stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, zoals ammoniak en fijnstof.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De fijnstofuitstoot uit de melkveehouderij in de provincie Noord-Holland bedraagt in 2021 bijna 13.600 kg PM10.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De fijnstofuitstoot uit de melkveehouderij per provincie volgt het aantal dieren per provincie. De uitstoot is het grootst in Friesland en het kleinst in Zeeland.