Gewassen op bedrijven met cultuurgrond

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De gemiddelde bedrijfsomvang van bedrijven met cultuurgrond in Noord-Holland stijgt in 2022 licht naar 38 ha

Deze indicator geeft de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond op bedrijven met cultuurgond weer die zijn opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde bedrijfsomvang van bedrijven met cultuurgrond in Noord-Holland stijgt en bedraagt in 2022 38 ha. Aan het begin van deze eeuw was dat minder dan 20 hectare.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De bedrijven met cultuurgrond in Noord-Holland zijn het laatste decennium iets groter dan die in de rest van Nederland.

In de tijdreeksen zijn 2 trendbreuken zichtbaar. In 2010 is overgestapt van de NEG-typering op de NSO-typering, met daarbij ook een lagere ondergrens voor opname in de Landbouwtelling. Vanaf 2016 worden alleen 'actieve landbouwers' bevraagd, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daardoor zijn de kleinere bedrijven uit de statistieken verdwenen.