Oppervlakte cultuurgrond

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De oppervlakte cultuurgrond in Noord-Holland is in 2022 ruim 126.000 ha

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De oppervlakte cultuurgrond in Noord-Holland bedraagt in 2022 ruim 126.000 hectare. Dat betekent een daling van ruim 10.000 ha ten opzichte van het jaar 2000.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Het grootste deel van de cultuurgrond in Noord-Holland bestaat uit grasland en voedergewassen (59% in 2022). De oppervlakte akkerbouwgewassen is in 2022 ruim 30.000 ha een afname van ruim 8.000 ha ten opzichte van het jaar 2000.