Opvolgingspercentage op akkerbouwbedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Om de vier jaar

Het opvolgingspercentage op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2020 36%

Het kengetal geeft aan hoeveel persoonlijke ondernemingen met een bedrijfshoofd van 51 jaar en ouder een opvolger hebben. Ook wordt het percentage bedrijfshoofden van 51 jaar en ouder van het totale aantal persoonlijke ondernemingen getoond. De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling. Bij de persoonlijke ondernemingen, dus niet bij de rechtspersonen, met een bedrijfshoofd dat 51 jaar of ouder is wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. De vraag wordt ook met ‘ja’ beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deelneemt. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die zijn geschat omdat ze niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Noord-Holland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel vijftigplussers in 2020 ligt in 2020 bij de persoonlijke ondernemingen op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland op 73%. Van die bedrijven heeft 36% aangegeven een opvolger te hebben. Dat opvolgingspercentage is lager dan in 2016.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel persoonlijke ondernemingen in de akkerbouw in Noord-Holland met een ondernemer ouder dan 50 met opvolger zakt voor het eerst sinds 2008 net onder het aandeel in de rest van Nederland.

Het opvolgingspercetage op persoonlijke ondernemingen in de akkerbouw in Noord-Holland nam toe in de periode 2008 - 2016, maar daalde in 2020 tot 36%. Dit percentage is vrijwel gelijk aan het cijfer voor de rest van Nederland. In 2012 en 2018 was het opvolgingsperctage in Noord-Holland hoger dan in de rest van Nederland.