Opvolgingspercentage op bloembollenbedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Om de vier jaar

Het opvolgingspercentage op bloembollenbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2020 42%

Het kengetal geeft aan hoeveel persoonlijke ondernemingen met een bedrijfshoofd van 51 jaar en ouder een opvolger hebben. Ook wordt het percentage bedrijfshoofden van 51 jaar en ouder van het totale aantal persoonlijke ondernemingen getoond. De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling. Bij de persoonlijke ondernemingen, dus niet bij de rechtspersonen, met een bedrijfshoofd dat 51 jaar of ouder is wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. De vraag wordt ook met ‘ja’ beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deelneemt. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die zijn geschat omdat ze niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Noord-Holland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel vijftigplussers in 2020 ligt in 2020 bij de persoonlijke ondernemingen op bloembollenbedrijven in Noord-Holland op 68%. Van die bedrijven heeft 42% aangegeven een opvolger te hebben. Dat opvolgingspercentage is hoger dan in 2016.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Ten opzichte van andere provincies in Nederland hebben de persoonlijke ondernemingen in de bloembollenteelt in Noord-Holland relatief vaker een opvolger. Het aandeel stijgt ook ten opzichte van de jaren ervoor.

Op persoonlijke ondernemingen in de bloembollenteelt in Noord-Holland ligt het opvolgingspercentage in 2020 op 42%. Dit is hoger dan op bloembollenbedrijven in de rest van Nederland.