Toegevoegde waarde van het agrocomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De toegevoegde waarde van het agrocomplex in Noord-Holland is in 2021 ongeveer €6 miljard

Deze indicator toont de toegevoegde waarde van het gehele agrocomplex (de complete keten van activiteiten rond de landbouw) en de verdeling van die waarde naar herkomst en ketenschakel (de plaats in de keten). Het totale agrocomplex bestaat in principe uit de primaire agrarische sector en de voedings- en genotmiddelenindustrie, maar die schakels hebben uitstralingseffecten naar toeleverende bedrijven en de distributiesector. Ook die effecten zijn meegenomen in deze indicator.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De toegevoegde waarde van het agrocomplex in Noord-Holland bedraagt ongeveer €6 miljard in 2021.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel van het totale agrocomplex in de totale economie van Noord-Holland ligt in de periode tussen 2015 en 2021 net onder de 4%.

Herkomst

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel van binnenlandse grondstoffen aan de toegevoegde waarde van het agrocomplex in Noord-Holland neemt langzaam af, tot 45% van het totaal in 2021.

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

De ketenschakels primaire productie en toelevering leveren in 2021 de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde van het agrocomplex in Noord-Holland.

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex in Noord-Holland bedroeg in 2021 circa 6 mld. euro. Iets meer dan de helft van de activiteiten van het totale agrocomplex hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen. Door de aanwezigheid van de Amsterdamse haven worden er in Noord-Holland relatief veel buitenlandse agrarische grondstoffen verwerkt in bijvoorbeeld de koffie-, thee, cacao-, oliën- en vettenindustrie. De toegevoegde waarde van het agrocomplex gebaseerd op alleen deze buitenlandse grondstoffen kwam in 2021 uit op circa €3,3 mld.

Deze activiteiten worden in belangrijke mate toegerekend aan het akkerbouwcomplex. Iets minder dan de helft van de toegevoegde waarde (2,7 mld. euro in 2021) komt door de productie en verwerking op basis van binnenlandse agrarische grondstoffen. In het agrocomplex gebaseerd op binnenlandse agrarische grondstoffen genereren primaire productie en toelevering verreweg de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde.