Werkgelegenheid van het agrocomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De werkgelegenheid van het agrocomplex in Noord-Holland neemt toe tot bijna 67.000 arbeidsjaareenheden in 2021

Deze indicator toont de werkgelegenheid van het gehele agrocomplex (de complete keten van activiteiten rond de landbouw) en de verdeling van die werkgelegenheid naar herkomst en ketenschakel (de plaats in de keten). Het totale agrocomplex bestaat in principe uit de primaire agrarische sector en de voedings- en genotmiddelenindustrie, maar die schakels hebben uitstralingseffecten naar toeleverende bedrijven en de distributiesector. Ook die effecten zijn meegenomen in deze indicator.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De werkgelegenheid binnen het agrocomplex van Noord-Holland bedroeg in 2021 bijna 67.000 arbeidsjaareenheden (aje). Het akkerbouwcomplex levert hieraan de grootste bijdrage, vooral vanuit de buitenlandse grondstoffen.

Herkomst

Grafiek wordt geladen...

De werkgelegenheid die samenhangt met het agrocomplex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen in Noord-Holland is vrij constant. Het aantal arbeidsjaareenheden en het belang van buitenlandse grondstoffen in het totaal neemt toe.

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

Binnen het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen is de primaire productie de belangrijkste ketenschakel voor de werkgelegenheid met 12.000 arbeidsjaareenheden. Vooral het glastuinbouwcomplex draagt daar sterk aan bij.

Het agrocomplex in Noord-Holland was in 2021 goed voor een werkgelegenheid van bijna 67.000 arbeidsjaareenheden (aje). De werkgelegenheid neemt bijna jaarlijks toe. De grootste bijdrage komt van het akkerbouwcomplex, vooral op basis van buitenlandse grondstoffen. Vanuit de binnenlandse grondstoffen levert de glastuinbouw de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid. Het belang van de ketenschakel 'primaire productie' in de werkgelegenheid neemt langzaam toe.