Arbeidsinzet op melkveebedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Op melkveebedrijven in Noord-Holland leveren gezinsarbeidskrachten 88% van de totale arbeidsinzet

Deze indicator toont de arbeidsinzet op melkveebedrijven. Arbeid wordt geleverd door de ondernemer en het gezin (gezinsarbeidskrachten) en door vreemd personeel (niet-gezinsarbeidskrachten). De arbeidsinzet wordt gemeten in arbeidsjaareenheden (aje). Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 arbeidsjaareenheid. Een arbeidskracht die minder dan 2.000 uur werkt, wordt naar rato van het aantal gewerkte uren omgerekend naar arbeidsjaareenheden. Ook bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV) worden de uren die door de ondernemer zijn gemaakt, meegerekend als gezinsarbeid. Loonwerk wordt niet meegerekend in de arbeidsinzet.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsinzet (aje) op melkveebedrijven in Noord-Holland daalt sinds 2000 tot 1.900 aje in 2022.

Gezinsrelatie

Grafiek wordt geladen...

Op melkveebedrijven in Noord-Holland dragen vooral de gezinsarbeidskrachten bij aan de totale arbeidsinzet.

Arbeidsinzet per melkkoe

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is de arbeidsproductiviteit op melkveebedrijven in Noord-Holland 45 melkkoeien per aje, dit is iets lager dan in de rest van Nederland.

De totale arbeidsinzet (gemeten in arbeidsjaareenheden) daalde in de periode 2000-2021 ruim 600 aje tot 1.900 aje. Deze daling vond met name plaats in de eerste 5 jaar van deze eeuw. Vanaf 2006 schommelt het aantal aje rond de 2.000. De arbeid op melkveebedrijven wordt voornamelijk geleverd door de ondernemer en het gezin (gezinsarbeidskrachten). Ongeveer 12% van de arbeidsinzet wordt door niet-gezinsarbeidskrachten ingevuld. Het aantal koeien per arbeidsjaareenheid (aje) ligt op de gespecialiseerde melkveebedrijven in Noord-Holland op een lager niveau dan in geheel Nederland (45 om 47 melkkoeien in 2022). Dit komt mede doordat de gespecialiseerde melkveebedrijven in Noord-Holland extensiever zijn en de verkavelingssituatie ongunstiger is. Dit brengt een relatief grotere arbeidsinzet met zich mee. De bedrijven in Noord-Holland hebben minder koeien en een grotere oppervlakte dan het gemiddelde melkveebedrijf in Nederland.