Werkgelegenheid van het grondgebonden veehouderijcomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De werkgelegenheid van het grondgebonden-veehouderijcomplex in Noord-Holland bedraagt 6.900 arbeidsjaareenheden in 2021

Deze indicator toont de werkgelegenheid van het grondgebonden veehouderijcomplex en de verdeling van die werkgelegenheid naar herkomst en ketenschakel (de plaats in de keten). Dit complex genereert niet alleen zelf werkgelegenheid maar heeft ook een uitstralingseffect naar toeleverende bedrijven en de distributiesector.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De werkgelegenheid binnen het grondgebonden veehouderijcomplex van Noord-Holland schommelde sinds 2015 rond 6.500 arbeidsjaareenheden (aje), maar stabiliseert vanaf 2019 rond de 7.000 aje.

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

De toelevering en de primaire productie zijn de belangrijkste ketenschakels van het grondgebonden veehouderijcomplex in Noord-Holland qua werkgelegenheid, met resp. ruim 2.500 en ruim 2.600 arbeidsjaareenheden.

De werkgelegenheid van het grondgebonden veehouderijcomplex in Noord-Holland bedraagt in 2021 6.900 arbeidsjaareenheden (aje). Binnen het complex zijn de toelevering en primaire productie de belangrijkste ketenschakels.