Bedrijven met melkkoeien

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 849 bedrijven met melkkoeien

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en melkkoeien heeft. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 zijn er in Noord-Holland 849 bedrijven met melkkoeien. Dat is een daling van circa 45% ten opzichte van het begin van deze eeuw. Van deze bedrijven is 95% een gespecialiseerd melkveebedrijf.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt bijna 98% van de melkkoeien in Noord-Holland zich op gespecialiseerde melkveebedrijven. Van de bedrijven met melkkkoeien zijn er in 2022 bijna 95% gespecialiseerde melkveebedrijven.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

In de gemeente Hollands Kroon zijn de meeste melkkoeien. Dat is ook qua oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Holland. De melkveehouderij komt in bijna alle gemeenten voor.