Bedrijfsgrootte van melkveebedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het aantal kleinere melkveebedrijven in Noord-Holland loopt sterk terug

Deze indicator geeft de verdeling naar grootteklasse weer van het aantal bedrijven en het aantal melkkoeien op melkveebedrijven. De grootteklasse is gemeten in aantal melkkoeien per bedrijf. De aantallen zijn gebaseerd op informatie uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 heeft 44% van de melkveebedrijven in Noord-Holland meer dan 100 melkkoeien. In 2000 was dit minder dan 5% van de bedrijven. Toen had ruim de helft van de bedrijven maximaal 50 koeien. In 2022 is dat nog maar bij 16% van de bedrijven het geval.

Melkkoeien

Grafiek wordt geladen...

In 2022 staat 5% van de melkkoeien in Noord-Holland op melkveebedrijven met minder dan 50 melkkoeien en ongeveer 12% op bedrijven met meer dan 250 melkkoeien.

Het belang van de grotere bedrijven neemt ook bij melkveebedrijven toe. Van de bedrijven valt in 2022 44% in een van de drie grootteklassen vanaf 100 melkkoeien. Van de melkkoeien is dat 68%. In 2000 ging dat nog om respectievelijk 6% van de bedrijven en 15% van de melkkoeien.