Belang van de akkerbouw

Laatste update: 9 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Pootaardappelen worden relatief veel in Noord-Holland geteeld

Deze indicator geeft op basis van de CBS-Landbouwtelling inzicht in het belang (aandeel) van de provincie Noord-Holland in Nederland op basis van het aantal bedrijven en het geteelde areaal.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Ongeveer 5% van de Nederlandse bedrijven die akkerbouwgewassen telen liggen in Noord-Holland.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Van de akkerbouwgewassen worden pootaardappelen relatief veel in Noord-Holland geteeld. In 2022 wordt ruim 6.600 hectare pootaardappelen in Noord-Holland geteeld.

Belang per gewas

Grafiek wordt geladen...

Van de akkerbouwgewassen worden pootaardappelen relatief veel in Noord-Holland geteeld. In 2022 wordt circa 15% in Noord-Holland geteeld.