Bedrijven met akkerbouw

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er ongeveer 1.000 bedrijven in Noord-Holland die akkerbouwgewassen verbouwen

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en akkerbouwgewassen telen. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Het aantal bedrijven dat akkerbouwgewassen teelt in Noord-Holland schommelt de laatste jaren rond de 1.000 bedrijven, hiervan zijn er in 2022 456 een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt ruim 70% van de akkerbouwgewassen in Noord-Holland zich op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. De overige 30% van de akkerbouwgewassen staat op overige bedrijven. Dat zijn bedrijven van een ander bedrijfstype, waar bijvoorbeeld ook andere gewassen dan akkerbouwgewassen geteeld worden of ook vee wordt gehouden. Van de bedrijven met akkerbouwgewassen zijn er in 2022 45% gespecialiseerde akkerbouwbedrijven.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland zijn in de gemeente Hollands Kroon in 2022 de meeste akkerbouwbedrijven gevestigd.

Het aantal bedrijven dat akkerbouwgewassen teelt in de provincie Noord-Holland is de laatste jaren vrij stabiel. Vooral in de gemeente Hollands Kroon zijn veel bedrijven met akkerbouwgewassen gevestigd.