Belang van de land- en tuinbouw

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Noord-Holland heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse teelt van bloembollen en vollegrondsgroenten

Deze indicator geeft inzicht in het belang (aandeel) van de provincie Noord-Holland in Nederland op basis van het aantal bedrijven, de cultuurgrond en de standaardverdiencapaciteit (SVC) op basis van de CBS-Landbouwtelling. De SVC zegt iets over de omvang van het bedrijf, het is de vergoeding (in euro per bedrijf) voor de hoeveelheid arbeid en kapitaal die een bedrijf op basis van standaarden gemiddeld in een jaar inzet in de agrarische productie.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Bijna de helft van de Nederlandse bloembollenbedrijven in 2022 ligt in Noord-Holland. Dat aandeel is ten opzichte van 2000 wel teruggelopen. Ook van de vollegrondsgroenten- en glastuinbouwbedrijven liggen er relatief veel in de provincie. Daar staat tegenover dat er relatief weinig overige bedrijven zijn, waaronder in dit geval de intensieve veehouderij is opgenomen. Van de akkerbouwbedrijven in Nederland liggen er in 2022 4,6% in Noord-Holland en van de melkveebedrijven 5,9%.

Cultuurgrond

Grafiek wordt geladen...

Bijna 43% van het Nederlandse areaal cultuurgrond op bloembollenbedrijven ligt in de provincie Noord-Holland. Bij de vollegrondsgroenten- en glastuinbouwbedrijven is dit met een belang van bijna een kwart ook relatief hoog.

Standaardverdiencapaciteit

Grafiek wordt geladen...

Bloembollen en vollegrondsgroenten zijn de bedrijfstypen waarbij de Provincie Noord-Holland een hoog aandeel heeft in de totale Nederlandse standaardverdiencapaciteit.