Belang van de bloembollenteelt

Laatste update: 9 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Bijna eenderde van de Nederlandse bloembollenbedrijven ligt in Noord-Holland

Deze indicator geeft op basis van de CBS-Landbouwtelling inzicht in het belang (aandeel) van de provincie Noord-Holland in Nederland op basis van het aantal bedrijven en het geteelde areaal.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Bijna eenderde van de Nederlandse bloembollenbedrijven ligt in Noord-Holland in 2022.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Veel bloembolgewassen worden relatief veel in Noord-Holland geteeld. In 2022 is het aandeel irisbollen in verhouding met de andere gewassen het hoogst; Noord-Holland heeft 153 hectare irisbollen, in de rest van Nederland vindt de teelt vrijwel niet plaats.

Belang per gewas

Grafiek wordt geladen...

Voor de meeste bloembolgewassen geldt dat meer dan de helft in Noord-Holland is geteeld. Voor irissen geldt dat in 2022 zelfs meer dan driekwart van de teelt in Noord-Holland plaatsvindt.