Bedrijven met bloembollenteelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 521 bedrijven met teelt van bloembollen

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en bloembollen teelt. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 zijn er 521 bedrijven met bloembollen in Noord-Holland. Dat is ruim 800 bedrijven minder dan aan het begin van deze eeuw. Ruim de helft van deze bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt tweederde van het areaal bloembollen in Noord-Holland zich op gespecialiseerde bloembollenbedrijven. De overige bloembollen staan op overige bedrijven. Dat zijn bedrijven van een ander bedrijfstype, waar bijvoorbeeld ook andere gewassen geteeld worden of ook vee wordt gehouden. Van de bedrijven met bloembollen zijn er in 2022 ruim de helft gespecialiseerde bloembollenbedrijven.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De meeste bedrijven met bloembollen bevinden zich in de Kop van Noord-Holland en in de Haarlemmermeer.