Belang van de vollegrondsgroententeelt in Nederland

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 ligt meer dan de helft van het Nederlandse areaal sluitkool en bloemkool in Noord-Holland

Deze indicator geeft op basis van de CBS-Landbouwtelling inzicht in het belang (aandeel) van de provincie Noord-Holland in Nederland op basis van het aantal bedrijven en het geteelde areaal.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 ligt 12% van de Nederlandse vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Van de vollegrondsgroentengewassen worden bloemkool, sluitkool en broccoli relatief veel in Noord-Holland geteeld. In 2022 wordt ruim 1.200 ha bloemkool, bijna 2.000 ha sluitkool en ruim 700 ha broccoli in Noord-Holland geteeld.

Belang per gewas

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is het areaal sluitkool en bloemkool in Noord-Holland ruim de helft van het toale areaal in Nederland.