Bedrijven met vollegrondsgroententeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 337 bedrijven met vollegrondsgroententeelt

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en vollegrondsgroenten teelt. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 zijn er 337 bedrijven met vollegrondsgroententeelt in Noord-Holland. Dat zijn fors minder bedrijven dan aan het begin van deze eeuw. Ruim de helft van deze bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt ongeveer tweederde van de oppervlakte vollegrondsgroenten in Noord-Holland zich op gespecialiseerde vollegrondsgroentenbedrijven. Van de bedrijven met vollegrondsgroententeelt zijn er in 2022 56% een gespecialiseerd vollegrondsgroentenbedrijf.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De meeste bedrijven met vollegrondsgroententeelt bevinden zich in de Kop van Noord-Holland.