Gewassen op bloembollenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De gemiddelde bedrijfsomvang van bloembollenbedrijven in Noord-Hollandstijgt tot 36,5 ha in 2022

Deze indicator geeft het bouwplan en areaal weer voor het gemiddelde bloembollenbedrijf dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000 en gespecialiseerd zijn in bloembollenteelt. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde bedrijfsomvang van bloembollenbedrijven in Noord-Holland bedraagt 36,5 ha in 2022. Aan het begin van deze eeuw was dat nog 16,3 hectare.

Gewasgroepen

Grafiek wordt geladen...

Ruim 85% van het bouwplan op bloembolbedrijven in Noord-Holland bestaat uit bloembollen en knollen. Na deze categorie hebben akkerbouwgewassen met een kleine 10% ook een relatief belangrijk aandeel in het bouwplan.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De bloembollenbedrijven in Noord-Holland zijn kleiner dan in de rest van Nederland. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf in de rest van Nederland daalt de laatste jaren, waardoor het verschil in omvang kleiner wordt.