Oppervlakte bloembollenteelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De oppervlakte bloembollen en -knollen in Noord-Holland is 13.400 ha in 2022

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Sinds 2000 neemt de oppervlakte bloembollen- en knollen toe in Noord-Holland met circa 400 ha tot bijna 13.400 hectare in 2022.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Tulp is veruit het meest geteelde bloembollengewas in Noord-Holland. De oppervlakte neemt vanaf 2000 met 2.000 hectare toe tot ruim 8.400 hecare in 2022. De oppervlakte lelie is in dezelfde periode meer dan gehalveerd. Een deel van de oppervlakte tulpen en lelies wordt buiten de provinciegrenzen geteeld, maar is geregistreerd op de vestigingsplaats van het bedrijf in Noord-Holland. Het gaat hierbij om de zogenaamde reizende bollenkraam.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

In de gemeenten Schagen en Holland Kroon worden de meest bloembollen- en knollen geteeld in 2022.