Gewassen op vollegrondsgroentenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland zijn groter dan in de rest van Nederland

Deze indicator geeft het bouwplan en areaal weer voor het gemiddelde vollegrondsgroentenbedrijf dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000 en gespecialiseerd zijn in de vollegrondsgroententeelt. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde bedrijfsomvang van vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2022 bijna 33 hectare. Aan het begin van deze eeuw was dat ongeveer 10 hectare.

Gewasgroepen

Grafiek wordt geladen...

Ruim 70% van het teeltplan op vollegrondsgroentenbedrijven bestaat uit vollegrondsgroenten. Andere belangrijke gewasgroepen in het teeltplan zijn akkerbouwgewassen en grasland en voedergewassen.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde oppervlakte per vollegrondsgroentenbedrijf in Noord-Holland is in 2022 net als in de rest van Nederland licht gedaald. In Noord-Hollend is de gemiddelde oppervlakte in de periode 2000-2010 meer gestegen dan op vollegrondsgroentenbedrijven in de rest van Nederland.