Oppervlakte vollegrondsgroententeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De oppervlakte vollegrondsgroenten in Noord-Holland bedraagt in 2022 bijna 5.200 ha

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De oppervlakte vollegrondsgroenten in Noord-Holland is in 2022 bijna 5.200 ha.

Vollegrondsgroentengewassen

Grafiek wordt geladen...

Sluitkool is in Noord-Holland een belangrijk gewas (bijna 2.000 ha in 2022). Bloemkool en broccoli worden ook veel geteeld.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De vollegrondsgroententeelt vindt vooral in de kop van Noord-Holland plaats.

Akkerbouwmatig geteelde groenten

Grafiek wordt geladen...

Van de akkerbouwmatig geteelde groenten zijn uien qua oppervlakte het belangrijkst in Noord-Holland in 2022.

De oppervlakte vollegrondsgroenten in Noord-Holland is de laaste jaren redelijk stabiel. Belangrijke gewassen zijn bloemkool, broccoli en sluitkool. Van de akkerbouwmatig geteelde gewassen zijn uien het belangrijkst. De teelt van vollegrondsgroenten vindt voornamelijk plaats in de kop van Noord-Holland.