Leeftijd en opvolging op glastuinbouwbedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Om de vier jaar

Het aandeel rechtspersonen in de glastuinbouw in Noord-Holland neemt toe

De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling, als onderdeel van de Gecombineerde Opgave. Bij de persoonlijke ondernemingen (dus niet bij de rechtspersonen) met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder, wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. Deze indicator toont de verdeling naar rechtsvorm, leeftijd en opvolging. De vraag naar opvolging wordt ook met 'ja' beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deel neemt. Bij deze indicator wordt ook inzicht gegeven in het aantal bedrijven met een bedrijfshoofd dat jonger is dan 51 jaar en in bedrijven dat als rechtspersoon te boek staat. Dit in tegenstelling tot de indicator Opvolgingspercentage. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven door CBS geschat. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aantallen en aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel rechtspersonen in de glastuinbouw in Noord-Holland neemt toe tot 43% in 2020, terwijl het aandeel bedrijven met een ondernemer jonder dan 51 jaar afneemt (19%). Het aandeel bedrijven zonder opvolger in het totaal aantal bedrijven blijft met 28% redelijk stabiel.