Opvolgingspercentage op glastuinbouwbedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Om de vier jaar

Het opvolgingspercentage op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2020 27%

Het kengetal geeft aan hoeveel persoonlijke ondernemingen met een bedrijfshoofd van 51 jaar en ouder een opvolger hebben. Ook wordt het percentage bedrijfshoofden van 51 jaar en ouder van het totale aantal persoonlijke ondernemingen getoond. De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling. Bij de persoonlijke ondernemingen, dus niet bij de rechtspersonen, met een bedrijfshoofd dat 51 jaar of ouder is wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. De vraag wordt ook met ‘ja’ beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deelneemt. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die zijn geschat omdat ze niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Noord-Holland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel vijftigplussers in 2020 ligt in 2020 bij de persoonlijke ondernemingen op glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland op 67%. Van die bedrijven heeft 27% aangegeven een opvolger te hebben. Dat opvolgingspercentage is hoger dan in 2016.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

In vergelijking met de rest van Nederland is op de glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland in 2020 het opvolgingspercentage iets hoger. In de jaren ervoor was dit juist andersom. Bedacht moet worden dat de rechtspersonen niet in deze kengetallen zijn meegenomen. Binnen de glastuinbouw spelen die bedrijven wel een belangrijke rol. In 2020 is 43% van de glastuinbouwbedrijven een rechtspersoon (zie artikel leeftijd en opvolging)

Op persoonlijke ondernemingen in de glastuinbouw in Noord-Holland ligt in 2020 het opvolgingspercentage op 27%. Dit is hoger dan op glastuinbouwbedrijven in de rest van Nederland.