Oppervlakte biologische akkerbouwgewassen

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het areaal biologische akkerbouwgewassen in Noord-Holland neemt toe ten opzichte van 2016

Deze indicator toont het areaal biologisch geteelde akkebouwgewassen in Noord-Holland en een vergelijking met het aandeel biologisch geteelde akkerbouwgewassen tussen Noord-Holland en de rest van Nederland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Oppervlakte

Grafiek wordt geladen...

Ten opzichte van het jaar 2016 is het areaal biologische akkerbouwgewassen in Noord-Holland met ruim 260 ha toegenomen tot circa 570 ha in 2022.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Vooral het areaal biologische akkerbouwmatige groenten en andere akkerbouwgewassen neemt toe in Noord-Holland, maar ook de oppervlakte biologische tarwe en gerst is gegroeid.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel biologische akkerbouwgewassen in Noord-Holland komt uit rond de 2% en is ruim een procentpunt lager dan in de rest van Nederland.

Sinds 2016 is in Noord-Holland het areaal biologisch geteelde akkerbouwgewassen gestegen. Vooral het areaal biologische akkerbouwmatige groenten en andere akkerbouwgewassen neemt toe. Het aandeel biologische akkerbouwgewassen in Noord-Holland is lager dan in de rest van Nederland.