Oppervlakte akkerbouw

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De oppervlakte akkerbouwgewassen in Noord-Holland ligt in 2022 net boven de 30.000 ha

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De oppervlakte akkerbouwgewassen in Noord-Holland bedraagt in 2000 ruim 38.000 hectare. In de periode tot en met 2012 daalt de oppervlakte geleidelijk om daarna te stabiliseren net rond de 30.000 hectare.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Tarwe en pootaardappelen zijn de meest geteelde gewassen in Noord-Holland in 2022 (bijna 50% van De oppervlakte). Het belang in de oppervlakte van uien en andere akkerbouwmatig geteelde groenten neemt geleidelijk toe dat van consumptieaardappelen en andere akkerbouwgewassen neemt af.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

Van de oppervlakte akkerbouwgewassen in Noord-Holland ligt in 2022 het meeste areaal in de gemeente Hollands Kroon (ruim 14.000 hectare). In de gemeente Haarlemmermeer wordt op 5.300 ha akkerbouwgewassen geteeld en op Texel bijna 3.000 ha.

De oppervlakte akkerbouwgewassen in Noord-Holland bedraagt in 2000 ruim 38.000 hectare, maar neemt af tot net boven de 30.000 ha in 2022. Tarwe en pootaardappelen worden in 2022 het meest geteeld. Hollands Kroon is de gemeente met het grootste areaal akkerbouwgewassen.