Bedrijven met biologische akkerbouwgewassen

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 38 bedrijven met biologische akkerbouwgewassen

Deze indicator toont het aantal bedrijven met biologisch geteelde akkerbouwgewassen in Noord-Holland en een vergelijking van het aandeel van telers van biologische akkerbouwgewassen in het totaal aantal telers van akkerbouwgewassen, zowel voor Noord-Holland als voor de rest van Nederland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Het aantal bedrijven in Noord-Holland dat biologische akkerbouwgewassen teelt, schommelt de laatste jaren net onder de 40. Van dit aantal is in 2022 16 een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel bedrijven met biologisch geteelde akkerbouwgewassen in Noord-Holland schommelt per jaar. In 2022 teelt 3,8% van de bedrijven met akkerbouwgewassen biologisch. Dat aandeel ligt net iets lager dan in de rest van Nederland.