Oppervlakte biologische gewassen

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 is het areaal biologische gewassen in Noord-Holland ruim 6.300 ha

Deze indicator toont het areaal biologisch geteelde gewassen in Noord-Holland en een vergelijking met het aandeel biologisch geteelde gewassen tussen Noord-Holland en de rest van Nederland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het areaal biologische gewassen neemt toe in Noord-Holland tot tot ruim 6.300 ha in 2022.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Grasland en voedergewassen zorgen voor grootste areaal biologische gewassen in Noord-Holland.

Aandeel biologisch

Grafiek wordt geladen...

Noord-Holland kent een groter aandeel biologische gewassen dan de rest van Nederland.

In Noord-Holland is in 2022 het areaal biologische gewassen ruim 6.300 ha. Vooral grasland en voedergewassen leveren hieraan een grote bijdrage. Het aandeel biologische gewassen is in Noord-Holland hoger dan in de rest van Nederland.