Oppervlakte biologische vollegrondsgroententeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 is het areaal biologische vollegrondsgroenten in Noord-Holland bijna 200 ha

Deze indicator toont het areaal biologisch geteelde vollegrondsgroenten in Noord-Holland. En een vergelijking met het aandeel biologisch geteelde vollegrondsgroenten tussen Noord-Holland en de rest van Nederland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het areaal biologisch geteelde vollegrondsgroenten in Noord-Holland is in 2022 bijna 200 ha.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Sluitkool is de gewasgroep met het grootste areaal binnen het areaal biologische vollegrondsgroenten in Noord-Holland in 2022.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

In 2022 is het aandeel biologische vollegrondsgroenten in de totale oppervlakte vollegrondsgroenten in de rest van Nederland ongeveer driemaal zo groot als het aandeel in Noord-Holland.

Het areaal biologische vollegrondsgroenten in Noord-Holland in 2022 is bijna 200 hectare. Binnen de biologische vollegrondsgroenten is sluitkool de belangrijkste gewasgroep wat areaal betreft. Het aandeel biologische vollegrondsgroenten is in Noord-Holland lager dan in de rest van Nederland.