Bedrijven met biologische vollegrondsgroententeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 29 bedrijven met biologische vollegrondsgroenten

Deze indicator toont het aantal bedrijven met biologisch geteelde vollegrondsgroenten in Noord-Holland en een vergelijking van het aandeel van telers van biologische vollegrondsgroenten in het totaal aantal telers van vollegrondsgroenten, zowel voor Noord-Holland als voor de rest van Nederland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Het aantal bedrijven dat biologische vollegrondsgroenten teelt, schommelt in de periode vanaf 2015 tot en met 2022 tussen 24 en 32. In 2022 zijn er 5 gespecialiseerde vollegrondsgroentenbedrijven biologisch.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland is het aandeel bedrijven met biologische vollegrondgrondsgroenten bijna 9% van het totaal aantal bedrijven met vollegrondsgroenten. Ten opzichte van de rest van Nederland blijft Noord-Holland ruim 5 procentpunten achter.