Oppervlakte glasgroententeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De oppervlakte glasgroenten in Noord-Holland stijgt tot ruim 600 hectare in 2022

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het areaal glasgroenten in Noord-Holland neemt flink toe tot ruim 600 hectare in 2022.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Sinds 2008 neemt areaal paprika fors toe in Noord-Holland en is het grootste glasgroentengewas in 2022. De tomatenteelt is in 2022 flink uitgebreid (+45 ha). Opkweekmateriaal voor groenten kent ook een areaal boven de 100 ha.

De oppervlakte glasgroenten in Noord-Holland stijgt. Vooral De oppervlakte paprika nam sinds 2008 fors toe. In 2022 groeit ook het areaal tomaten fors.