Gewassen op glasgroentenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het gemiddelde areaal onder glas stijgt op glasgroentenbedrijven in Noord-Holland

Deze indicator geeft het bouwplan en areaal weer voor het gemiddelde glasgroentenbedrijf dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000 en gespecialiseerd zijn in de glasgroententeelt. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het gemiddelde areaal onder glas op glasgroentenbedrijven stijgt fors in 2022 in Noord-Holland. Het gemiddelde areaal bedraagt ruim 20 ha.