Bedrijven met glasgroententeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 83 bedrijven met glasgroententeelt

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en glasgroenten teelt. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 zijn er 83 bedrijven met glasgroententeelt in Noord-Holland. Dat zijn ruim 100 bedrijven minder dan aan het begin van deze eeuw. Ruim een kwart van deze bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt ruim 80% van het areaal glasgroenten in Noord-Holland zich op gespecialiseerde glasgroentenbedrijven. De overige glasgroenten staan op overige bedrijven. Dat zijn bedrijven van een ander bedrijfstype, waar bijvoorbeeld ook andere gewassen geteeld worden of ook vee wordt gehouden. Van de bedrijven met glasgroententeelt zijn er in 2022 bijna 30% gespecialiseerde glasgroententeeltbedrijven. Een andere belangrijke groep bedrijven met glasgroenten valt onder de overige glastuinbouwbedrijven. Dat zijn vooral bedrijven die gericht zijn op het telen van opkweekmateriaal.