Oppervlakte snijbloementeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De oppervlakte snijbloemen in Noord-Holland neemt af tot ruim 250 ha in 2022

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De oppervlakte snijbloemen in Noord-Holland neemt af tot ruim 200 ha in 2022.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

In 2000 werd er nog op ruim 300 ha rozen geteelt in Noord-Holland, in 2022 is de teelt nagenoeg verdwenen. Chrysant en lelie kennen beide een areaal van circa 40 ha in 2022.