Bedrijven met snijbloementeelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 159 bedrijven met snijbloementeelt

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en snijbloemen teelt. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 zijn er 159 bedrijven met snijbloementeelt (exclusief bollenbroei) in Noord-Holland. Dat zijn fors minder bedrijven dan aan het begin van deze eeuw. Bijna driekwart van deze bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt ongeveer 94% van het areaal snijbloemen onder glas in Noord-Holland zich op gespecialiseerde snijbloemenbedrijven. Van de bedrijven met snijbloementeelt zijn er in 2022 bijna driekwart gespecialiseerd glasbloemenbedrijf.