Gewassen op snijbloemenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De gemiddelde bedrijfsomvang van snijbloemenbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2022 1,8 ha onder glas

Deze indicator geeft het bouwplan en areaal weer voor het gemiddelde snijbloemenbedrijf dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000 en gespecialiseerd zijn in de snijbloementeelt. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde bedrijfsomvang van snijbloemenbedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2022 1,8 ha onder glas. Aan het begin van deze eeuw was dat minder dan 1 ha.