Opvolgingspercentage op melkveebedrijven

Laatste update: 20 maart 2023 Update frequentie: Om de vier jaar

Het opvolgingspercentage op melkveebedrijven in Noord-Holland bedraagt in 2020 58%

Het kengetal geeft aan hoeveel persoonlijke ondernemingen met een bedrijfshoofd van 51 jaar en ouder een opvolger hebben. Ook wordt het percentage bedrijfshoofden van 51 jaar en ouder van het totale aantal persoonlijke ondernemingen getoond. De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling. Bij de persoonlijke ondernemingen, dus niet bij de rechtspersonen, met een bedrijfshoofd dat 51 jaar of ouder is wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. De vraag wordt ook met ‘ja’ beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deelneemt. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die zijn geschat omdat ze niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Noord-Holland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel vijftigplussers in 2020 ligt in 2020 bij de persoonlijke ondernemingen op melkveebedrijven in Noord-Holland op 68%. Van die bedrijven heeft 58% aangegeven een opvolger te hebben. Dat opvolgingspercentage is hoger dan in 2016.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel persoonlijke ondernemingen in de melkveehouderij waarvan de ondernemer ouder is dan 50 met een opvolger ligt in zowel Noord-Holland als in de rest van Nederland in 2020 op ongeveer 58%.

Op persoonlijke ondernemingen in de melkveehouderij in Noord-Holland ligt in 2020 het opvolgingspercentage op 58%. Dit is ongeveer evenveel als op melkveebedrijven in de rest van Nederland.