Toegevoegde waarde van het bloembollencomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2021 neemt de toegevoegde waarde van het bloembollencomplex in Noord-Holland toe tot bijna €380 miljoen

Deze indicator toont de toegevoegde waarde van het bloembollencomplex en de verdeling van die waarde naar ketenschakel (de plaats in de keten). Dit complex genereert niet alleen zelf toegevoegde waarde maar heeft ook een uitstralingseffect naar toeleverende bedrijven en de distributiesector.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In 2021 is de toegevoegde waarde van het bloembollencomplex in Noord-Holland bijna €380 miljoen. Dit is lager dan in de eerdere jaren, maar wel een stijging ten opzichte van 2020.

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

De primaire productie is met een toegevoegde waarde van €195 miljoen in 2021 de grootste ketenschakel van het bloembollencomplex in Noord-Holland.

De toegevoegde waarde van het bloembollencomplex (exclusief bolbroeierij) in Noord-Holland komt in 2021 uit op ongeveer €380 miljoen. Dit is lager dan het niveau van voorgaande jaren toen de omzet schommelde rond de €400 miljoen. Het is wel een stijging ten opzichte van het jaar 2020. In 2021 wordt ruim 40% van deze toegevoegde waarde geleverd door de toeleverende bedrijven en ruim 50% door de primaire productie. De distributie en verwerking zijn qua omvang beduidend kleiner.