Werkgelegenheid van het glastuinbouwcomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De werkgelegenheid van het glastuinbouwcomplex in Noord-Holland neemt toe tot ruim 8.700 arbeidsjaareenheden in 2021

Deze indicator toont de werkgelegenheid van het glastuinbouwcomplex en de verdeling van die werkgelegenheid naar herkomst en ketenschakel (de plaats in de keten). Het glastuinbouwcomplex omvat de glasgroenteteelt, de snijbloementeelt, de pot- en perkplantenteelt, de champignonteelt, de verwerkende industrie van glasgroenten en champignons en de toeleveranciers en distributeurs. Dit complex genereert niet alleen zelf werkgelegenheid maar heeft ook een uitstralingseffect naar toeleverende bedrijven en de distributiesector.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Sinds 2017 neemt de werkgelegenheid die samenhangt met het glastuinbouwcomplex in Noord-Holland toe tot ruim 8.700 arbeidsjaareenheden.

Herkomst

Grafiek wordt geladen...

De werkgelegenheid samenhangend met het glastuinbouwcomplex van Noord-Holland is voor het overgrote deel gebaseerd op binnenlandse grondstoffen (96% in 2021).

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

De primaire productie binnen het glastuinbouwcomplex van Noord-Holland is goed voor een werkgelegenheid van ruim 5.300 arbeidsjaareenheden. Dit is bijna 65% van de totale werkgelegenheid van de binnenlandse grondstoffen van dit complex.

De werkgelegenheid van het glastuinbouwcomplex in Noord-Holland neemt toe tot bijna 8.760 arbeidsjaareenheden. Deze werkgelegenheid wordt voornamelijk gerealiseerd met binnenlandse grondstoffen. De ketenschakel primaire productie zorgt voor de meeste werkgelegenheid binnen dit complex.