Aantal melkkoeien

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het aantal melkkoeien in Noord-Holland loopt na de piek in 1984 sterk terug

Deze indicator geeft het aantal dieren weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. In de Landbouwtelling wordt het aantal dieren vermeld zoals aanwezig op 1 april.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Na de piek in 1984 en de invoering van de melkquotering in dat jaar neemt het aantal melkkoeien in Noord-Holland fors af, tot rond de 76.000 aan het begin van dit millenium. In 2022 zijn er bijna 88.000 melkkoeien in de provincie.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

Bijna alle melkkoeien in Noord-Holland staan op gespecialiseerde melkveebedrijven. In 2022 is dit aandeel 98%.

Melkkoeien per bedrijf

Grafiek wordt geladen...

Op melkveebedrijven in Noord-Holland neemt het aantal melkkoeien per bedrijf toe tot gemiddeld 106 melkkoeien in 2022. Op de overige bedrijven met koeien blijft het gemiddelde beperkt tot ruim 45 melkkoeien per bedrijf.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

De ontwikkeling van het aantal melkkoeien op melkveebedrijven in Noord-Holland is vrijwel gelijk aan die in de rest van Nederland. Gemiddeld zijn de melkveebedrijven in Noord-Holland iets kleiner dan in de rest van Nederland.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

Hollands Kroon is de gemeente in Noord-Holland met de meeste melkkoeien in 2022.

Na de piek in 1984 is het aantal melkkoeien in de provincie Noord-Holland afgenomen. Gemiddeld heeft een melkveebedrijf in Noord-Holland 106 melkkoeien in 2022, wat iets lager is dan in de rest van Nederland. De gemeente Hollands Kroon huisvest de meeste melkkoeien van Noord-Holland.