Bedrijfsgrootte van glastuinbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het aantal kleinere glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland loopt terug, het aantal grotere neemt toe

Deze indicator geeft de verdeling naar grootteklasse weer van het aantal bedrijven en de oppervlakte glas van glastuinbouwbedrijven. De grootteklasse is gemeten in oppervlakte glas per bedrijf. De verdeling is gebaseerd op de informatie uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2000 had driekwart van de glastuinbouwbedrijven minder dan 1,25 ha gewassen onder glas. In 2022 is dat nog 51%. Acht procent van de bedrijven heeft meer dan 10 ha.

Tuinbouw onder glas

Grafiek wordt geladen...

In 2000 lag ruim eenderde van het areaal glas van glastuinbouwbedrijven op bedrijven met minder dan 1,25 ha gewassen onder glas. In 2022 is dat nog 7%. Bijna 60% van de gewassen onder glas ligt op bedrijven met meer dan 10 ha glas.

Het belang van de grotere bedrijven neemt ook bij glastuinbouwbedrijven toe. Van de bedrijven valt in 2022 31% in een van de drie grootteklassen vanaf 2,5 ha glas. Van het glasareaal is dat 72%. In 2000 ging dat nog om respectievelijk 7% van de bedrijven en 24% van het glasareaal.