Gewassen op glastuinbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het areaal per bedrijf is in Noord-Holland in 2022 net als in de rest van Nederland verder gestegen

Deze indicator geeft het bouwplan en areaal weer voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling. Het gaat daarbij om bedrijven met een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 3.000 en gespecialiseerd zijn in glastuinbouw. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De gemiddelde bedrijfsomvang van glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland stijgt en bedraagt in 2022 3 ha onder glas. Aan het begin van deze eeuw was dat minder dan 1 ha.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel groenten onder glas op glastuinbouwbedrijven neemt in Noord-Holland het laatste decennia flink toe tot ruim de helft van het areaal onder glas.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het areaal per bedrijf is in Noord-Holland in 2022 verder gestegen, in de rest van Nederland is er een lichte daling. De stijging in Noord-Hollans is al jaren gaande en wordt mede bepaald door projectlocatie AgriportA7 waar grootschalige glastuinbouwbedrijven zijn gevestigd.