Bedrijfsgrootte van land- en tuinbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Er zijn grote verschillen in bedrijfsomvang tussen bedrijven in Noord-Holland

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling, verdeeld naar grootte (grootteklasse). De grootteklasse is gebaseerd op de Standaard Verdien Capaciteit (SVC). De SVC zegt iets over de omvang van het bedrijf. Het is de vergoeding (in euro per bedrijf) voor de hoeveelheid arbeid en kapitaal die een bedrijf op basis van standaarden gemiddeld in een jaar investeert in de agrarische productie. Er worden 5 grootteklassen gehanteerd: zeer kleine bedrijven (< € 25.000 SVC), kleine bedrijven (€ 25.000-€ 60.000), middelgrote bedrijven (€ 60.000-€ 100.000), grote bedrijven (€ 100.000-€ 250.000) en zeer grote bedrijven (> € 250.000). Bij een efficiënte invulling van de arbeidsinzet lopen die klassen globaal uiteen van minder dan 0,75 (zeer kleine) tot meer dan 5 (zeer grote) arbeidsjaareenheden (aje). Het kengetal is beschikbaar vanaf 2010. Meer informatie over het kengetal is opgenomen in het rapport over de NSO-typering.

Bedrijfsgrootte

Grafiek wordt geladen...

Gemeten in aantallen bedrijven naar grootteklasse, is de groep zeer kleine bedrijven het grootst. De productie daarentegen ligt voor het grootste deel bij de grote en zeer grote bedrijven.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 valt 34% van de bedrijven onder de zeer kleine bedrijven en 15% onder de zeer grote.

Standaardverdiencapaciteit

Grafiek wordt geladen...

Het belang in de totale productie, gemeten in euro standaardverdiencapaciteit, van de zeer kleine bedrijven is beperkt tot ongeveer 1%. In 2022 komt driekwart van die SVC voor rekening van de zeer grote bedrijven.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

In de gemeenten waar de glastuinbouw het sterkst vertegenwoordigd is, is de gemiddelde standaardverdiencapaciteit het hoogst.

Gemeten in aantallen bedrijven naar grootteklasse, is de groep zeer kleine bedrijven het grootst in 2022. Zij maken 34% uit van het totaal aantal bedrijven en de zeer grote bedrijven 15%. De productie daarentegen ligt voor het grootste deel bij de grote (15%) en zeer grote (75%) bedrijven.