Bedrijfsgrootte van bloembollenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het aantal kleinere bloembollenbedrijven in Noord-Holland loopt terug, het aantal grotere neemt toe

Deze indicator geeft de verdeling naar grootteklasse weer van het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond van bloembollenbedrijven. De grootteklasse is gemeten in oppervlakte cultuurgrond per bedrijf. De verdeling is gebaseerd op de informatie uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2000 had bijna driekwart van de bloembollenbedrijven minder dan 25 ha cultuurgrond. In 2022 is dat nog 44%. Twee procent van de bedrijven heeft meer dan 150 ha.

Cultuurgrond

Grafiek wordt geladen...

In 2000 lag ongeveer een derde van de cultuurgrond van bloembollenbedrijven op bedrijven met minder dan 25 ha cultuurgrond. In 2022 is dat nog 10%. Van de cultuurgrond ligt 12% op bedrijven met meer dan 150 ha.

Het belang van de grotere bedrijven neemt ook bij bloembollenbedrijven toe. Van de bedrijven valt in 2022 bijna 25% in een van de drie grootteklassen vanaf 50 ha. Van de cultuurgrond is dat 61%. In 2000 ging dat nog om respectievelijk 4% van de bedrijven en 22% van de cultuurgrond.