Eiwit van eigen land op melkveebedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Aandeel eiwit van eigen land op melkveebedrijven in Noord-Holland ongeveer 60%

Deze indicator toot het aandeel gevoerd eiwit geproduceerd op eigen land in het totaal aan vervoederde eiwit. Minder import van soja vanuit overzeese gebieden is een belangrijke doelstelling voor de Nederlandse zuivelketen. Dat kan door een hogere eiwitproductie, maar vooral door een betere benutting van het eiwit dat op eigen land geproduceerd wordt.

Noord-Holland

Grafiek wordt geladen...

In 2021 is 58% van het vervoederde eiwit op melkveebedrijven in Noord-Holland afkomtig van gewassen die op het bedrijf zelf geteeld worden.

Spreiding

Grafiek wordt geladen...

Op de helft van de melkveebedrijven in Noord-Holland bedraagt het aandeel eiwit van eigen land meer dan 62%.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Melkveebedrijven in Noord-Holland hebben een hoger aandeel eiwit van eigen land in het rantsoen dan bedrijven in de rest van Nederland. In 2021 komt gemiddeld 58% van het vervoederde eiwit van gewassen die op het bedrijf zelf geteeld worden. Bij melkveebedrijven in de rest van Nederland ligt dit aandeel 3 procentpunten lager. Het aandeel is lager dan in eerdere jaren, dit wordt mede veroorzaakt door het natte weer en de de zware eerste snede die van mindere kwaliteit was.