Rustgewassen op akkerbouwbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In Noord-Holland wordt in 2022 op de akkerbouwbedrijven ruim 8.000 ha rustgewassen geteeld

Deze indicator toont het areaal rustgewassen op basis van de CBS-Landbouwtelling. Onder rustgewassen vallen de volgende gewassen: granen, graszaad, groenbemesting, braak, handelsgewassen, grasland en voedergewassen. Rustgewassen zijn goed voor de bodemkwaliteit en waterhuishouding.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland bestaat de oppervlakte akkerbouwgewassen voor 47% uit rustgewassen in 2022. De oppervlakte rustgewassen bestaat vooral uit granen.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel rustgewassen op akkerbouwbedrijven is in Noord-Holland hoger dan in de rest van Nederland.