Toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex in Noord-Holland stijgt in 2021 na een lichte daling in 2020

Deze indicator toont de toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex en de verdeling van die waarde naar herkomst en ketenschakel (de plaats in de keten). Dit complex genereert niet alleen zelf toegevoegde waarde maar heeft ook een uitstralingseffect naar toeleverende bedrijven en de distributiesector. Het akkerbouwcomplex bestaat uit een groot aantal onderdelen. Naast de primaire sector omvat het ook de verwerkende industrie zoals brood- en banketindustrie, spijsoliën-, vetten-, en margarine-industrie, cacao-, koffie- en thee-industrie. Verder behoort de toeleverende industrie zoals loonwerkers, kunstmestindustrie en gewasbeschermingsmiddelenindustrie tot het complex.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex in Noord-Holland neemt in 2021 toe tot €3,6 miljard.

Herkomst

Grafiek wordt geladen...

Bijna 90% van de toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex in Noord-Holland wordt gerealiseerd met buitenlandse grondstoffen.

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

De primaire productie is qua toegevoegde waarde de minst belangrijke ketenschakel uit het akkerbouwcomplex in Noord-Holland.

De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex op basis van binnenlandse agrarische grondstoffen bedroeg in 2021 circa €460 miljoen, ruim €10 miljoen meer dan in 2020. De primaire productie speelt in het complex een kleine rol. De bijdrage van de andere schakels toelevering, verwerking en distributie is substantiëler en ongeveer gelijk verdeeld over deze schakels. Als ook de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen wordt meegerekend in het akkerbouwcomplex, komt de toegevoegde waarde op circa €3,6 miljard. Ruim 85% van de toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex wordt gerealiseerd met de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen.