Werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex in Noord-Holland neemt sterk toe

Deze indicator toont de werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex en de verdeling van die werkgelegenheid naar herkomst en ketenschakel (de plaats in de keten). Het akkerbouwcomplex bestaat uit een groot aantal onderdelen. Naast de primaire sector ook de verwerkende industrie zoals: brood- en banketindustrie, spijsoliƫn-, vetten-, en margarine-industrie, cacao-, koffie- en thee-industrie. Dit complex genereert niet alleen zelf werkgelegenheid maar heeft ook een uitstralingseffect naar toeleverende bedrijven en de distributiesector.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex in Noord-Holland steeg met ruim 14.000 arbeidsjaareenheden (aje) sinds 2015 tot ruim 41.600 aje in 2021.

Herkomst

Grafiek wordt geladen...

Voor de werkgelegenheid binnen het akkerbouwcomplex in Noord-Holland zijn buitenlandse grondstoffen van groot belang (88% in 2021).

Ketenschakel

Grafiek wordt geladen...

Binnen het akkerbouwcomplex van Noord-Holland op basis van binnenlandse grondstoffen zijn distributie en toelevering de belangrijkste ketenschakels voor de werkgelenheid. Het belang van de verschillende ketenschakels voor de werkgelegenheid is redelijk constant sinds 2015.

De werkgelegenheid die samenhangt met het akkerbouwcomplex in Noord-Holland is sinds 2015 gestegen tot ruim 37.500 arbeidsjaareenheden (2020). Voor de werkgelegenheid is het akkerbouwcomplex sterk afhankelijk van buitenlandse grondstoffen. De ketenschakel distributie levert aan de werkgelegenheid op basis van binnenlandse grondstoffen de belangrijkste bijdrage.