Bedrijfsgrootte van vollegrondsgroentenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het aantal kleinere vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland loopt terug, het aantal grotere neemt toe

Deze indicator geeft de verdeling naar grootteklasse weer van het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond van vollegrondsgroentenbedrijven. De grootteklasse is gemeten in oppervlakte cultuurgrond per bedrijf. De verdeling is gebaseerd op informatie uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2000 had 85% van de vollegrondsgroentenbedrijven minder dan 25 ha cultuurgrond. In 2022 is dat nog 57%. Drie procent van de bedrijven heeft meer dan 150 ha.

Cultuurgrond

Grafiek wordt geladen...

In 2000 lag ongeveer de helft van de cultuurgrond van vollegrondgroentenbedrijven op bedrijven met minder dan 25 ha cultuurgrond. In 2022 is dat nog 12%. Van de cultuurgrond ligt 24% op bedrijven met meer dan 150 ha.

Het belang van de grotere bedrijven neemt ook bij vollegrondsgroentenbedrijven toe. Van de bedrijven valt in 2022 18% in een van de drie grootteklassen vanaf 50 ha. Van de cultuurgrond is dat 62%. In 2000 ging dat nog om respectievelijk 2% van de bedrijven en 12% van de cultuurgrond.