Broeikasgasuitstoot op melkveebedrijven

Laatste update: 7 november 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Veengrond en hoger aandeel gras zorgen voor hogere uitstoot van broeikasgassen

Deze indicator toont de uitstoot (emissie) van broeikasgassen op melkveebedrijven in Noord-Holland. De emissie van broeikasgassen in dit artikel omvat de productie van de ruwe materialen die de melkveehouderij gebruikt als input voor de teelt, transport en verwerking van het voer, en de productie van melk (dat wil zeggen: cradle to farm gate). De totale broeikasgasemissie wordt uitgedrukt in hoeveelheid CO2-equivalenten. Een CO2-equivalent is een internationaal geaccepteerde eenheid die het effect van broeikasgassen uitdrukt in termen van vergelijkbare hoeveelheden CO2 die hetzelfde effect hebben gemeten over een periode van 100 jaar.

Noord-Holland

Grafiek wordt geladen...

De uitstoot van broeikasgassen van Noord-Hollandse melkveebedrijven bedroeg over de periode 2017-2021 gemiddeld 1,2 kg CO2-equivalenten per kg afgeleverde meetmelk. Ten opzichte van de periode 2010-2015 is de broeikasgasemissie per kg meetmelk ruim 0,2 kg gedaald.

Vergelijking Nederland

Grafiek wordt geladen...

Melkveebedrijven in Noord-Holland hebben gemiddeld over de laatste vijf jaar (2017-2021) een hogere uitstoot van broeikasgassen per kg afgeleverde meetmelk dan melkveebedrijven in de rest van Nederland. Het verschil tussen Noord-Holland en de rest van Nederland neemt de laatste jaren wel af.

Uitstoot van methaan uit pens- en darmfermentatie, uit mest en uitstoot van lachgas uit de bodem leveren de grootste bijdrage (bijna twee derde) aan de uitstoot van broeikasgas in de melkveehouderij. De Noord-Hollandse melkveebedrijven hebben een hoger aandeel gras in het rantsoen, wat resulteert in een hogere uitstoot van methaan per kg melk. Bedrijven in Noord-Holland passen daarentegen wel meer weidegang toe dan in de rest van Nederland. Uitstoot van lachgas uit de bodem vindt voornamelijk plaats op veengronden. In Noord-Holland zijn relatief meer veengronden aanwezig dan in de rest van Nederland, waardoor de uitstoot van Noord-Holland structureel boven die van de rest van Nederland zit.